Çalışmalar Filemaker'ın hangi sürümlerini kapsıyor?

Filemaker tarihini üç döneme ayırmamız mümkün:

Filemaker 1-6 dönemi, Filemaker 7-11 dönemi ve Filemaker 12 ve sonrası dönem. Filemaker 7 ile başlayan dönemde Filemaker adeta sıfırdan severlerinin karşısına çıktı. Köklü değişiklikler oldu. Dosya uzantısı değişti. Sevenlerinin pek çok isteğini yerine getirmeyi başardı. Bunları uzun uzun ikinci kitabımızda ele aldık. Filemaker 12 ile başlayan dönemde köklü olmasa da benzer nitelikte değişiklikler oldu. Bunlardan en önemlisi dosya uzantısının değişmesi oldu. Filemaker 12'den sonra piyasaya sürülen sürümlerde bir kaç özellik dışında köklü diyebileceğimiz değişiklik olmadı.çalışmalarımız Filemaker 16 ile yapılmıştır. Filemaker 16 ile 17 ve 18'de bir iki özellik dışında köklü bir değişiklik olmadığı için Filemaker 16 ve sonrasını ele almaktadır.

Bizim gayemiz çalışmalarımızda Filemaker sürümlerini tel tek ele almak değil aksine Filemaker kullanarak çeşitli ortamlarda çalışacak uygulamaların nasıl tasarlanıp yapılacağını anlatmaktır.