Yeni Nesil Filemaker Kitabı

Filemaker Pro 7 ve üstü sürümler üzerine yaptığımız bu çalışma çok özel özellikleri ile karşımıza çıkmış olan Filemaker Pro 7 ve sonrası için yeniden ele alınarak güncellenmiştir.

Filemaker Pro 7 ile Filemaker Pro sonrasının aynı kulvarda koştuklarından aralarında devrim niteliğinde köklü yapısal değişiklikler bulunmamaktadır. Bu nedenle yeni baştan bir Filemaker Pro 7 ve sonrası kitabı yazmak bize makul gelmemiştir. Bu yüzden bu kitap hem Filemaker Pro 7 hem de Filemaker Pro 7 üstü sürümer için başvuru kaynağı niteliğindedir.

Ayrıca bu yeni çalışmamızı uygulamalı görsel dersler ile de destekledik.

Sürüm: Filemaker 7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/...

Sayfa Yaklaşık: 800

Format: PDF

İçerik


24U Simple Hihglight 1.0, 330
A
Access via FileMaker Mobile (fmmobile), 353, 355
Access via FileMaker Network (fmapp), 353, 355
Access via Instant Web Publishing (fmiwp), 353, 354
Access via ODBC/JDBC (fmxdbc), 353, 354
Accessible only from these IP addresses, 367
Account is authenticated via, 357
Account Name, 138, 148, 150, 357
Account Status: (x ) Active ( ) Inactive, 357
Accounts, 356
Accounts Scriptleri, 138
Action, 124
Activate Account, 150
açıklama, 41
Add Account, 138, 147
Add File, 121, 193
Add File Reference, 136, 194
Adjust Window, 131
Advanced Options, 366
Aktif Alanların çerçevelerini pasifize etme, 33
Alan adına açıklama girme, 58
Alan adlandırma, 57
Alanlar arasında Enter tuşlarıyla ilerleyebilme, 33
alışveriş, 53
All executable only, 351
All modifable, 351
All modifiable, 350
All modifibiable, 348
All no access, 351
All no Access, 345, 348, 350
All view only, 348, 350
Allow, 82
Allow creation of any new layouts, 349
Allow creation of new scripts, 352
Allow creation of new value lists, 350
Allow field to be entered, 115
Allow Field to be entered, 35
Allow printing, 352
Allow User Abort, 369
Allow user to modify their own password, 352
Allow user to override data, 352
always, 118
Always, 61
AND, 124
Anti Virüs Yazılımı, 342
Arama, 370
Arama işleminde herhangi bir kriter girilmemişse
(400), 261
arama kriteri, 123
arama sembolleri, 124
Aranan kriterler uygun kayıt bulunamamışsa (401),
262
Arrange All Windows, 133
Asp, 364
Auto Enter Seçeneği, 58
Available Menu Commands, 353
Aynı anda çoklu dosya dönüştürme, 17
Aynı dosyada birden çok pencere açma, 19
B
Behavior, 33
Bindkey, 320
Bir dosyada daha çok Table, Field ve kayıt
bulundurma imkanı, 20
Bir pencerede birden fazla işlemleri bir arada yapma,
15
Büyük Eşittir, 182
C
C ++, 330
Calculation, 312
Calculation Alanlar, 62
Calculation ile ilgili gelişmeler, 40
Çözüme Ulaşmanın En Kestirme Yolu: Filemaker Pro 7
Behlül Akkoç. Her Hakkı Saklıdır. İstanbul/2004
379
Cari_Cikan, 51
Cari_Giris, 51, 74
Cari_Giris adlı Table’da yer alacak olan Fieldlar, 57
CDML, 7
Ceiling, 214
Change Password, 150
Cikis_Odeme, 52
Close File, 137
Close Window, 131
Closing Splash Screen, 320
Comment, 58
Commit Record/Request, 118, 119, 370
Commit Records/Requests, 117
Compact File, 325
Confirm New Password, 150
Constrain Found Set, 122, 126
Container Alanlar, 62
Container fieldlarda daha çok dosya türü barındırma,
20
Control Scriptleri, 98
Convert, 374
Convert File, 137
Create (no), 347
Create (yes), 347
Create and edit in all Tables, 345
Create Error log for any processing errors, 323
Create Runtime solution application, 316, 319
Create‚ edit and delete in all tables, 345
Creation Date, 62
Current Table, 174
Current Window, 133, 134
Custom Fuctions, 309
Custom Function, 64
Custom Function’ı Nasıl Oluşturacağız, 309
Custom Functions, 64
Custom image, 320
Custom privileges, 350, 351
Custom Privileges, 346, 349
Custom Script for About menu item, 323
Custom Scripts Menu name, 323
CWP, 364
D
Daha gelişmiş ve güvenilir güvenlik sistemi, 16
Daha geniş boyutta dosya sistemi, 20
DATA ACCESS AND DESIGN, 345
Data Entry Only, 343
Database Design Report, 325
Databaselerimizi önceki versiyonlardan Filemaker
Pro 7 dönüştürme, 374
Databaselerimizin Güvenliği İçin Plan Yapma, 340
DatabaseNames, 304
Databases must have a FileMaker file extension, 323
Date Alanlar, 61
Deactivate Account, 150
Define File References, 136, 193, 195
Delay (2-12 seconds, 320
Delete (limited), 347
Delete (no), 347
Delete (yes), 347
Delete Account, 147
demo, 358
den Büyüktür, 182
den Küçüktür, 181
Description, 345, 357, 358
Design İşlevleri, 304
Developer Araçları, 316
Developer Tanımlı İşlevler, 309
Developer Utulities, 316
Diğer Filemaker Pro dosyaları için referans
tanımlayarak dosya hızını artırma, 20
Disconnect inactive accounts…..minutes, 367
Disconnect user from FileMaker Server when idle,
352
Distance from Left, 128, 133
Distance from top, 128, 133
Div, 214
Diyagram, 53
Don't display in Instant Web Publishing homepage,
368
Dosya ile ilgili gelişmeler, 11
Dosyadan import, 120
Dynamic Value List, 81
E
Edit, 111, 357, 358
Edit (limited), 347
Edit (no), 347
Edit (yes), 347
Editing Scriptleri, 101
Else If, 98
Enable Account, 150
Enable Kiosk mode for non-admin accounts, 322
engraved, 77
eşit değildir, 63
Eşit Değildir, 180
Eşittir, 179
Evaluate, 220
EvaluationError, 223
Excel, 62
executable only, 352
Exit Application, 369
Exit Record/Request, 117
Export Field Contents, 109
Export Records, 121
Extend Found Set, 122, 127
Extended Privileges, 353
Extension:, 319
EXTENTED PRIVILEGES, 353
External Server, 357
External Table, 174
F
Fatura_Cikan, 52
Fatura_Cikis_Line, 52
Fatura_Giren, 52
Fatura_Giris_Line, 52
Fatura_ID, 67
Fatura_No, 69
Fatura_Tarih, 67
Field, 56
Field Access (all), 347
Field Access (limited), 347
Field Access (no, 348
FieldComment, 304
Fields Scriptleri, 105
File, 120
File access via Instant Web Publishing- Currently
open files, 367
File Reference Tanımlama, 193
Filemaker, 357
Filemaker Developer 7 Kullanımı, 309
Files Scriptleri, 136
Filter, 198
Filter Values, 199
Find Records, 124
Firma_List, 89
Fiyat_Guncelle, 94
Fiyat_Listesi, 52
Fiziksel Güvenlik, 339
Çözüme Ulaşmanın En Kestirme Yolu: Filemaker Pro 7
Behlül Akkoç. Her Hakkı Saklıdır. İstanbul/2004
380
Floor, 215
Found Sets Scriptleri, 122
From last visited record, 60
Full Access, 39, 343
Function Name, 312
Function Parameters, 312
Functions, 197
G
Gelişmiş, görsel yöntemlerle Relationship tanımlama,
16
Generate on Creation, 60
Get Functions, 64, 230
Get İşlevleri, 64
Get related record from, 104
Get(AccountName), 230
Get(ActiveFieldContents), 231
Get(ActiveFieldName), 232
Get(ActiveFieldTableName), 233
Get(ActiveModifierKeys), 234
Get(ActiveRepetitionNumber), 236
Get(ActiveSelectionSize), 237
Get(ActiveSelectionStart), 238
Get(AllowAbortState), 240
Get(ApplicationLanguage), 241
Get(ApplicationVersion), 242
Get(CalculationRepetitionNumber), 242
Get(CurrentDate), 242
Get(CurrentHostTimestamp), 243
Get(CurrentTime), 244
Get(CurrentTimestamp), 245
Get(ErrorCaptureState), 245
Get(ExtendedPrivileges), 246
Get(FileName), 247
Get(FilePath), 249
Get(FileSize), 251
Get(FoundCount), 254
Get(HighContrastColor ), 256
Get(HighContrastState), 257
Get(HostName), 257
Get(LastError), 259
Get(LastMessageChoice), 263
Get(LastODBCError), 265
Get(LayoutAccess), 265
Get(LayoutCount), 270
Get(LayoutName), 271
Get(LayoutNumber), 272
Get(LayoutTableName), 272
Get(LayoutViewState), 274
Get(MultiUserState), 275
Get(NetworkProtocol), 276
Get(PageNumber), 276
Get(PortalRowNumber), 277
Get(PrinterName), 279
Get(PrivilegeSetName), 279
Get(RecordAccess), 280
Get(RecordID), 68, 280
Get(RecordModificationCount), 281
Get(RecordNumber), 286
Get(RequestCount), 287
Get(ScreenDepth), 288
Get(ScreenHeight), 288
Get(ScreenWitdh), 288
Get(ScripName), 289
Get(ScriptParameter), 289
Get(SortState), 291
Get(StatusAreaState), 292
Get(SystemIPAdress), 293
Get(SystemLanguage), 293
Get(SystemNICAddress), 294
Get(SystemPlatform), 294
Get(SystemVersion), 295
Get(TotalRecordCount), 255
Get(UserCount), 295
Get(UserName), 295
Get(WindowContentHeight), 297
Get(WindowContentWidth), 297
Get(WindowDesktopHeight), 298
Get(WindowDesktopWidth), 298
Get(WindowHeight), 299
Get(WindowLeft), 299
Get(WindowMode), 300
Get(WindowName), 301
Get(WindowTop), 302
Get(WindowVisible), 303
Get(WindowWidth), 303
GetAsDate, 200
GetAsNumber, 200
GetAsText, 201
GetAsTime, 202
GetAsTimeStamp, 203
GetField, 223
gfMusteri_No, 66
GFno_GMNo, 71
Giren - Çıkan Fatura ve Stok Takibi, 47
Giris_Adedi, 72
Giris_Brim_Fiyat, 72
Giris_Cinsi, 72
Giris_Odeme, 52
Giris_Tutar, 72
Global alanlar, 31
Go to Field, 370
Go To Layout, 128
Go to Related Record, 102
Görsellik, 49
Graph, 53
Group Name, 358
Güvenlik, 338
H
Height, 128, 133
Hide, 132, 134
I
Import Records, 119
In Browse mode, 115
In Find mode, 115
Indicate web compatibility, 38, 364
Initial Row, 185
Insert File, 108
Insert from Last Record, 108
Insert from Last Visited, 108
Instant Web Publishing, 45
Instant web Publishing (IWP, 364
Instant Web Publishing access to file- File:
adres_defteri, 367
Isvalidexpression, 225
IWP İçin Neler Gereklidir, 366
IWP ile neler yapılabilir, 368
IWP ve Scriptler, 369
IWP Yoluyla Databaselerimizi Web Paylaşımına
Açma, 366
İ
İl, 78
İlk Database, 47
İller, 52
İndekslenebilir alanlarda artış, 41
Çözüme Ulaşmanın En Kestirme Yolu: Filemaker Pro 7
Behlül Akkoç. Her Hakkı Saklıdır. İstanbul/2004
381
indeksten ekleme, 61
indexing, 113, 114
İşlem başarıyla tamamlandı ise (0), 259
İşlemden son anda vazgeçilmişse (1), 260
İşletim Sistemi Güvenliği, 340
İşlevler, 197
K
kalem butonu, 55
Kayda Browse modunda veri girilmesini engelleyerek
sadece Find modunda veri girilmesini sağlama
özelliği, 34
Kaydı Değiştir, 371
Kayıtta yapılan değişiklikleri geri alabilme, 32
Keep, 120
Kiosk Mode, 49
Kontrol, 358
Kullanıcı Tanımlı İşlevler, 64
Küçük Eşittir, 182
L
Layout, 349
Layout modunda yaptığınız değişiklikleri geri
alabilme, 31
Layoutların tasarımı, 74
Layouts, 348
LeftValues, 203
Let, 225
LG, 216
Line, 70
LN, 217
Log, 217
Logging Options, 367
Logical Functions, 220
Logout, 370
LogOut, 372
Lookup, 67, 227
LookupNext, 229
M
Maintenance File, 325
Mal_Cinsi, 73
Manage extended privileges, 352
Master dosyaya bağlı çalışan diğer Related files
“ilintili dosyaları” Windows menüsünde
görüntülemeden işlem yapmamızı sağlama, 20
Match Field, 68, 71
Menu, 52
Merge Field, 85
MiddleValues, 204
Miscellaneous, 154
modifable, 350
modifiable, 349, 352
modifibiable”, 348
Modification Date ve Time, 62
Modify Last Find, 125
Move/Resize Window, 132
Multi User, 48
Multi-Criteria RelationShips, 178
N
Name of Table Occurence, 55
Navigation Scriptleri, 102
Network Güvenliği, 340
New Name, 134
New Password, 148, 150
New Window, 85, 102, 128
no access, 348, 352
no Access, 349
No access, 350
No Access, 351
No users, 368
Not empty, 70
Number alanlar, 61
Number Functions, 214
O
Old Password, 150
Omit Records, 124
on Commit, 60
Onay Alma, 157
Only during data entry, 61, 118
Open File, 136
Open Hidden, 136
Open Record, 111
Open Record/Request, 111
Open URL, 369
Optimize File, 325
Ortalama_Brim_Fiyat, 73
OTHER PRIVILEGES, 352
Ö
özel formüller, 63
P
Password, 138, 357
PDF, 62
Perform Find, 122
Perform Script, 369
Perform Without Dialog, 152
Plug-In Kullanımı, 330
Plugin ile ilgili işlevler nerede yer alır, 331
Pluginler Nerede Yer Alır, 330
popup menü, 83
Portal Raw, 70
Portal’a ilgili alanların otomatik yerleşimi, 35
Portal‚ diğer Table’a kayıt girmek için
kullanılabilecek en kestirme yöntemdir, 183
Portal‚ diğer Table’da bulunan Related Kayıtları
görüntülemenin en kestirme yöntemidir., 183
Portalla ilgili notlar, 184
Privilege, 352
Privilege Set, 357, 358
Privilege Set Name, 345
Privileges, 349
Privileges Set, 138, 342
Prohibit modification of value durig data entry, 62
Proper, 205
R
Read-Only Access, 344
Records, 345
Records Scriptleri, 111
Records via This Layout, 349
Related Record, 102
Related Table, 174
Related Tables, 53
Relational Operators, 175
RelationShip, 173
RelationShip Terimleri, 174
Çözüme Ulaşmanın En Kestirme Yolu: Filemaker Pro 7
Behlül Akkoç. Her Hakkı Saklıdır. İstanbul/2004
382
RelationShip Türleri, 178
RelationShip ve Portal Kullanım Teknikleri, 183
RelationShip’in Yönü, 177
RelationShip’lerde kullanılan operatörler, 179
Relationships Graph, 175
Re-Login, 152
Relookup Field Contents, 109
Remove admin access from files permanently, 321
Renk butonu, 55
Repeating Fieldlar için Summary özelliği, 33
Repeating fieldlarda istediğiniz alanı layoutta
gösterebilme, 33
Replace, 120
Replace Field Contents, 109
Replace Found Set, 122
Reset Account Password, 148
Resize to Fit, 132
Return Key, 33
Revert Record/Request, 118
RGB (Red;Green;Blue), 208
RightValues, 205
Run Script With Full AccessPrivileges, 139
RunCustom Script for Help menu item, 323
Runtime Name, 319
S
Satis_Fiyat, 74
save a copy as, 65
Script Debugger, 327
Script errors, 367
Script Parameter, 167
Script Parametreleri, 38
Scriptler, 38
Scriptler ve Kullanım Teknikleri, 97
Scriptlere yöne veren yenilik, 167
Scripts, 351
Select Window, 130
Send Event, 166
Send Mail, 162
Serial Number, 60
SerialIncrement, 206
Set Error Capture, 152, 369
Set Field, 105
Set Privileges, 346
Set Selection, 101
Set Window Title, 134
setfield, 238
Show, 134
Show Custom Dialog, 154
Show Field frames when record is active, 34
Show in new window, 104
Show Omitted Only, 127
Show only related records, 104
Show record using layout, 104
Show/Hide Status Area, 133
Show/Hide Text Ruler, 134
Single, 48
Single-Criteria RelationShips, 178
sisteminizin takvimi, 62
Skip data entry validation, 118
Sort, 369
Source File, 177
Source Table, 178
Specify, 136
Specify data source, 120
Specify import order, 119, 120
Status (CurrentLanguage, 241
Status Area, 36, 75
Status Area Language, 366
Status Areayı nasıl kapatırız, 370
Status Functions, 64
Status(CurrentMode), 300
stok girdisi, 51
Stok_Kodu, 72, 73
Summary Alanlar, 65
Ş
şifre kontrolü, 107
T
Table, 49
Table sistemi, 11
Table ya da Dosya arasında seçim yapma, 49
TableIDs, 305
TableNames, 306
Tam Erişim, 138
Tek_Fiyat, 72
Text Alanlar, 57
Text Formatting Functions, 63, 208
Text İşlevleri, 198
Text şekillendirme işlevleri, 63
Text Şekillendirme İşlevleri, 208
Text ve Number alanlar için daha çok kapasite, 30
TextColor, 208
TextFont, 209
TextSize, 210
TextStyleAdd, 211
TextStyleRemove, 212
Time Alanlar, 62
Timestamp, 219
Timestamp alanlar, 30
Timestamp Alanlar, 62
TimeStamp Functions, 64
Timestamp işlevleri, 64
TimeStamp İşlevleri, 219
Toggle, 134
Troi Dialog Plugin, 159
U
Unique Value, 70
Unrelated Tables, 53
User must change password on next login, 139, 357
Using Layout, 102
Uyarı, 156
Uygulamalarımızı Intranet ve Internet Ortamında
Paylaşıma açma, 363
Uygulamalarımızı koruma altına alma, 358
Uygulamalarımızı Kullanıcı Hesapları “User
Accounts” ve Erişim Yetkileri “Privileges Set”
yoluyla koruma altına alma, 342
Uygulamamda Kullandığım Plugini Filemaker Pro
7’nin Kontrol Etmesini Nasıl Sağlayabilirim?, 332
V
Validate data in this field, 61
Validation Seçeneği, 61
Value list, 78
Value Lists, 350
ValueCount, 206
Veri Girişi, 154
Veriler Erişimi Privileges Set ve Kullanıcı Hesapları
ile Kısıtlama, 341
View (limited), 346
View (no), 346
View (yes), 346
view only, 348, 349, 351
Çözüme Ulaşmanın En Kestirme Yolu: Filemaker Pro 7
Behlül Akkoç. Her Hakkı Saklıdır. İstanbul/2004
383
View only, 349
View only in all tables, 346
W
Width, 128, 133
Window Name, 128, 133, 134
Window Settings, 128
WindowNames, 306
Windows Scriptleri, 127
Word, 62
X
X, 182
X24uL_Highlight( what to highlight; text ), 332
X24uL_SolidColor( red; green; blue ), 332
X24uL_Version( version format ), 332
XML, 364
Y
Yedekleme, 341
Yeni Kayıt, 371
yeni özellikler, 11
Yeni Privileges Set Tanımlama, 344

Henüz yapılmış bir yorum yok!

Yorum yapınız!

80515

Kalan karakter 400