Filemaker Dersleri, Görsel Eğitim Ders Listesi

No Kategori Ders

"Filemaker ile bir uygulama nasıl oluşturulur, temeli nasıl atılır, tasarımı nasıl yapılır, Filemakerı tüm yönleriyle öğrenmem mümkün mü" diyorsanız aşağıdaki dersleri izleyiniz.

 
1 Filemaker Uygulamanın Çalışacağı Ortamlar
2 Filemaker Uygulamaya Erişecek Bilgisayar Sayısı
3 Filemaker Yetki Tanımlama Ve Güvenlik
4 Filemaker Tabloları Planlama
5 Filemaker Tabloları Tanımlama
6 Filemaker Fieldları Planlama
7 Filemaker Cari Fieldlarını Tanımlama
8 Filemaker Stok Fieldlarını Tanımlama
9 Filemaker Satış Tablosuna Ait Fieldları Tanımlama
10 Filemaker Satışdata Tablosuna Ait Fieldları Tanımlama
11 Filemaker Ayarlar Tablosuna Ait Fieldları Tanımlama
12 Filemaker Global Field Kullanımı
13 Filemaker Dosyaya Dışarıdan Excelden Veri Aktarımı
14 Filemaker Layoutta Ve Kayıtta Yapılan Değişiklikleri Kaydetme Veya Geri Alma
15 Filemaker Ortada Bulunması istenmeyen Fieldları Koşula Bağlı Olarak Gizleme
16 Filemaker Uygulamayı Kullanacağımız Ortamlar İçin Layoutları Gruplandıracağımız Layout Klasörü Oluşturma
17 Filemaker Form Layoutu Hazırlama
18 Filemaker Şablon Değiştirme
19 Filemaker Layouttaki Nesnelere Efekt Ekleme
20 Filemaker Liste Ekranı Oluşturma
21 Filemaker Filtreleme Bütonu Oluşturma
22 Filemaker Aranacak Kriterin Boş Geçilmesini Engelleme
23 Filemaker Script Tetikleme Yöntemi İle Kolay Filtreleme
24 Filemaker Table Görünümlü Layout Oluşturma
25 Filemaker Ekranlar Arasında Geçiş İçin Menüler Oluşturma
26 Filemaker Value List Kullanımı
27 Filemaker Dynamic Value List İle İle Ait İlçeleri Seçebilmek
28 Filemaker Auto Complete Özelliği İle Kullanıcının Veri Girişini Kolaylaştırma
29 Filemaker Tab Kontrol Ya Da Slide Manager İle Dağınık Verileri Gruplandırma
30 Filemaker Auto Sizing İle Ekrandaki Nesneleri Otomatik Şekillendirme
31 Filemaker Repeating Field İle Bir Fieldi Birden Çok Kullanmak
32 Filemaker Repeating Field Kullanım Türleri
33 Filemaker İşlem Menüleri Oluşturmak
34 Filemaker Lookup Yöntemi İle Başka Tablodaki Veriyi Bu Tabloya Aktarma
35 Filemaker Kayıtlarımı Relookup Yöntemi Ve Related Field İle Güncel Tutma
36 Filemaker Place Holder İle Boş Alana Açıklama Ekleme
37 Filemaker Ekranlardaki Menüleri Düzenleme Ve İyileştirme
38 Filemaker Satış Ekranını Düzenleme Ve Toparlama
39 Filemaker Lookup Yöntemi İle Cari Bilgilerini Satış Ekranına Aktarma
40 Filemaker Relookup Yöntemi İle Satış Ekranında Cari Bilgilerini Güncelleme
41 Filemaker Related Field Yöntemi İle Satış Ekranında Cari Bilgisini Taze Tutma
42 Filemaker Lookup Yöntemi İle Aktarılan Verilerin Değişmesini Engelleme Prohibit Modification Of Value
43 Filemaker Stok Tablosuna Dışarıdan Stok Aktarma
44 Filemaker Satış Yapabilmek İçin İlk Adım Relationship Oluşturma
45 Filemaker Relationshipler İçin Açıklama Ekleme Ve Renklendirme
46 Filemaker Relationshiplere İsim Verme Ve Relationship Grapha Tablo Ekleme
47 Filemaker Portal Yolu İle Satışdata İlişkisi Kullanımı Ve Nesneleri Şartlı Gizleme
48 Filemaker Satış İşlemi İçin Stoktan Otomatik Ürün Bilgisi_Getirme
49 Filemaker Ara Toplamı Bulma Sum İşlevi Kullanma
50 Filemaker Kdv, Kdv Tutarı, İskonto, İskonto Tutarı, Genel Toplamı Bulma, Calculatıon Kullanımı
51 Filemaker Siparişler İçin Yazdırma Ekranı Oluşturma, Body kullanımı
52 Filemaker Sipariş Yazdırma Ekranına Cari Bilgileri Ekleme , Header,  Merge Field kullanımı
53 Filemaker Sipariş Yazdırma Ekranına Genel Toplam Ekleme, Footer Kullanımı
54 Filemaker Yazdırma İşlemi Sırasında İstenmeyen Nesneleri Gizleme
55 Filemaker Go To Related Record İle Ekrandaki Siparişe Odaklanmak
56 Filemaker Stok Hareketleri
57 Filemaker Stok Ekranında Ürünü Kimlerin Aldığını Görüntülemek
58 Filemaker Cariye Ait Satışları Ve Siparişleri görüntüleme
59 Filemaker Stokta Kalanı Bulma
60 Filemaker Satışı İptal Etme Ya Da Silme
61 Filemaker Satış Listesi Oluşturma
62 Filemaker Bugünki Satışları Yeşile Boyamak İstedim Şartlı Renklendirme
63 Filemaker Satış Tablosu Oluşturma
64 Filemaker Popover Button İle Stok İşlemleri Yapmak
65 Filemaker Popup Over Büttonu Ve Case İşlevi İle Stokta Azalanları Tespit Etme Ve Bunları Renklendirme
66 Filemaker Arama Scriptinde Uyarıyı Önleme Ve Yönlendirme
67 Filemaker Stokta Biten Ürünleri Tespit Etme Perform Fınd Ve Enter Fınd Mode Set Fıeld
68 Filemaker Dağınık Scriptleri Bir Tek Scriptte Toplamak
69 Filemaker Satış İşleminde Açılır Pencereden Firma Seçmek
70 Filemaker Satış Yapılmış Olan Cariye Yeni Cari Atamayı Engelleme Ve Yeni Pencere Kullanımı
71 Filemaker Satış İşleminde Satış Yapılmış Olan Cariye Ait Cari Seçme Bütonunu Gizleme
72 Filemaker Cariyi Seçtikten Sonra Otomatik Pencereyei Kapatarak Muhtemel Hataları Engelleme
73 Filemaker Cari Seçeceğimiz Pencereye Arama Motoru Ekleyerek Kolaylıkla Firma Seçme
74 Filemaker Cari Kayıtlarını Yazdırma Excele Aktarma Pdf Olarak Kaydetme
75 Filemaker Yazdırma Bütonuna Yazdırma İşlevi Ekleme
76 Filemaker Hata Kodlarını Kullanarak İşlemden Vazgeçme
77 Filemaker Accountları Aktif Ve Pasifleştirme
78 Filemaker Account Ekleme Degistirme Yetkisini Degistirme Sisteme Dosyayı Kapatmadan Giriş Yapma
79 Filemaker Security Bölümünden Account Şifresi Değiştirme
80 Filemaker Dosyam Açılırken Bana Şifre Sormasın Yo Yo Sorsun
81 Filemaker Account Denetimini Sağlama Yolları Ve Account Düzenleme
82 Filemaker Yeni Yetki Tanımlama Yetkileri Kısıtlama Ve Yetkilendirme
83 Filemaker Kullanıcılar Sadece Kendi Kayıtları Üzerinde İşlem Yapsalar İyi Olurdu
84 Filemaker Başkalarının Kayıtları İle Beni Muhatap Etme Nolursun
85 Filemaker Özel Tanımlı Yetki Grubuna Tanınan Diğer Yetkiler
86 Filemaker Extended Privileges Yoluyla Paylaşıma Açılmış Dosyayı Filemaker Ve Browser İle Açma
87 Filemaker Veri Girilmesi Gereken Alanların Boş Bırakılmasını Engellemek
88 Filemaker Auto Enter Özelliğini Kullanarak Kayıt Açma Ve Değiştirme Tarihikaydı Açan Ve Değiştiren Bilgilerini Alma
89 Filemaker Fieldlara Ait Tüm Auto Enter Özellikleri Bu Derste
90 Filemaker Fieldları Validation Özelliği İle Kontrol Etme Yanlış Veri Girişini Engelleme
91 Filemaker Fieldların Storage Özelliğini Kullanarak Global Ve Repeating Alan Oluşturma Alanları Hızlansın Diye İndexleme
92 Filemaker Dosyalarımıza Dev Boyutlu Resim Video Ses Pdf Vb Media Dosyalarını Güvenle Eklesek Olur Mu
93 Filemaker Container Alana Nasıl Video Ses Dosyası Eklenir Ve Dosya Boyutu Nasıl İnce Kalır
94 Filemaker Container Alandaki Bir Medyayı Otomatik Olarak Çalıştırmak Mümkün Mü
95 Filemaker Control Style İle Fieldları Şekillendirme Takvimden Tarih Seçme Veriyi Şifreleme
96 Filemaker Fielde Girilen Bilgiyi Şifreleme İstendiğinde Şartlı Şekilde Okuma
97 Filemaker Satış İşlemi Yapıldıktan Sonra Cari No Alanına Müdaheleyi Engelleme
98 Filemaker Fieldin İçeriğini Bir Tıkla Seçmek Mümkün Müdür
99 Filemaker Tab Tuşunu Kontrol Ederek Field Sırası Belirleme
100 Filemaker Fieldlar Arasında Enter Tuşuna Basarak İlerleme Klasik Yöntem
101 Filemaker Fieldlardaki Verileri Şekillendirme Saat Rakam Tarih Ve Resim
102 Filemaker Layottaki Nesnelerin Görünümlerini Özelleştirme
103 Filemaker Layouttaki Nesnelere İsim Vererek Go To Object Script Adımı Yolu İle Resim Ekleme
104 Filemaker Tooltip Yardımı İle Layottaki Nesnelere Açıklama Ekleme
105 Filemaker Layouttaki Nesneleri Hizaya Sokma Ve Kilitleme
106 Filemaker Yazdırma Sayfasında Yazdırılmayacak Nesneleri Gizleme
107 Filemaker Layoutları Yönetme Ve Layoutlar İle İlgi Her Şey
108 Filemaker Script Çalışma Alanı
109 Filemaker Örnek Bir Açılış Scripti İle Pek Çok Şeyi Kontrol Altına Almak
110 Filemaker Script Adımlarının Kullanımı Set Error Capture Perform Find Set Field Enter Find Mode
111 Filemaker Diyalog Kutusu İle Arama Kriterini Kullanıcıdan Alarak Arama Yapma
112 Filemaker Tamam Ya Da Vazgeç Bütonu Seçildiğinde Scripti Buna Göre Yönlendirme Getlastmessagechoise İf Else
113 Filemaker Set Variable Kullanarak Geldiğimiz Ekrana Tekrar Dönme Go To Layout By Name
114 Filemaker Set Variable Kullanarak Pdf Excel Vb Dosyalarımızın Yolunu Ve Adını Belirleme
115 Filemaker Loop Yöntemi İle Tüm Kayıtlarda Adres Sonundaki İl Verisini İl Adındaki Fielda Aktarma
116 Filemaker Scriptlerdeki Hatayı Bulma Ve Ayıklama Aracı Script Debugger
117 Filemaker Dosyanın Script Tetikleme Olaylarını Örneklerle Öğrenelim
118 Filemaker Layout Onrecordload İle Kayıt Açma Silme Arama Ekrana Geçme Yeni Pencere Açma İşleminden Sonra Script Tetikleme
119 Filemaker Layout Onrecordcommit Eventi İle Boş Bırakılan Alanlar Konusunda Kullanıcıyı Uyarma
120 Filemaker Layout Onrecordrevert Eventi İle Arka Planda Script Çalıştırma
121 Filemaker Layout Onlayoutkeystroke Eventi İle Hangi Alanda Olduğumuz Bilgisini Alma
122 Filemaker Layout Onlayoutenter Eventi İle Stokta Azalan Ürünleri Otomatik Takip Etmek
123 Filemaker Layout Onlayoutexit Eventi İle Boş Geçilmiş Alanlar Konusunda Kullanıcıyı Uyarma
124 Filemaker Layout Onlayoutchangesize Eventi İle Pencerenin Durum Bilgisini Alma
125 Filemaker Layout Onmodeenter Eventi İle Hangi Modda Olduğumuz Bilgisini Alma_
126 Filemaker Layout Onmodeexit Eventi İle Browse Modunda Tüm Kayıtları Listelemek
127 Filemaker Layout Onviewchange Eventi İle Hangi Görünümde Olduğumuz Bilgisini Alma
128 Filemaker Object Onobjectmodify Eventi İle Seçtiğimiz Tarihe Ait Satışların Listesini Alma
129 Filemaker Object Script Tetikleme Kullanarak Kayıtta Yapılan Değişiklikleri Takip Etme
130 Filemaker Object Script Tetikleme Kullanarak Fieldin Boş Geçilmesini Engelleme
131 Filemaker Object Onobjectsave Eventi İle Fielde Veri Girme Ya Da Silme Sonucunda Bir Script Çalıştırma
132 Filemaker Object Onobjectexit Event İle Alanın Boş Olup Olmadığını Kontrol Etme
133 Filemaker Script Trigger Hakkında Son Söz
134 Filemaker Eski Filemaker Dosyasını Yenisine Dönüştürme Convert
135 Filemaker Yedekleme Teknikleri
136 Filemaker Dosyamızda Ya Da Kayıtta  Yapılan Değişiklikler Nasıl Kayıt Altına Alınır
137 Filemaker Kayıtlarımızı Sıraya Koyma Teknikleri
138 Filemaker Kayıtların Tümünü Listeleme Ve İstediğimiz Kayıt Ya Da Kayıtları Saklama Öne Çıkarma
139 Filemaker Ekranda Yazdırmak İstediğimiz Kayda Odaklanarak Sadece O Kaydı Yazdırma
140 Filemaker Aynı Alana Bir Tıkla Aynı Verileri Girme Kolaylığı
141 Filemaker Kayıtta Yapılan Değişiklikleri Geri Alma Yöntemleri
142 Filemaker Layouta Eklenecek Nesneler Ve Kullanım Alanları
143 Filemaker Merge Field İle Fieldlardan İstediğimizi Ya Da İstediklerimizi İstediğimiz Yerde Text Formatında Gösterme
144 Filemaker Status Toolbarı Özelleştirme Büton Ekleme Ve Çıkarma
145 Filemaker Layoutta Nesneleri Gösterme Gizleme
146 Filemaker Scriptlerde Olası Hataları Ayıklama Teknikleri
147 Filemaker Data Viewer İle Scriptler İçinde Değişkenlerin Ve Alanların Değerlerini Formüllerin Sonuçlarını Takip Etme
148 Filemaker Filemaker Uygulamalarımızda Özel Türkçe Menüler Oluşturma Ve Kullanma
149 Filemaker Filemaker Kurulu Olmayan Bilgisayarlarda Uygulamalarımızı Çalıştırma Yöntemleri
150 Filemaker Body Part Nedir Ne İşe Yarar
151 Filemaker Title Header Top Navigation Ve Header Partları Nedir Ne İşe Yararlar.
152 Filemaker Leading Grand Summary Ve Trailing Grand Summary Partları Nedir Ne İşe Yarar
153 Filemaker Stok Satış Raporu Elde Etme Ve Genel Toplamları Gösterme
154 Filemaker Stok Satış Raporu Elde Etme Ve Genel Toplamları Gösterme
155 Filemaker Kategorik Rapor Nasıl Yapılır
156 Filemaker Footer Title Footer Bottom Navigation Nedir Nasıl Kullanılır
157 Filemaker Rapor Sihirbazı İle Perfect Rapor Oluşturma Ve Layout Türlerine Kuş Bakışı
158 Filemaker Filemaker Go İçin Form Ekranı Tasarlama Ve Uygulamayı İphoneda Test Etme
159 Filemaker İphone İçin Form Ekranı Tasarlama Ve İphoneda Test Etme
160 Filemaker İphone İçin Liste Ekranı Oluşturma Diğerlerini Size Bıraktım
161 Filemaker Etiket Yöntemini Kullanarak Ürün Kataloğu Oluşturma
162 Filemaker Stoktan Ürün Kataloğuna Link Verme
163 Filemaker Zarf Hazırlama Ve Yazdırma
164 Filemaker Relationshipler Operatörler Ve Kullanımları Ön Bilgi
165 Filemaker Relationship Türleri One to one One to many Many to many
166 Filemaker Relationshipin Kullanım Alanları
167 Filemaker Manytomany Relationshipe Bir Örnek
168 Filemaker Merkez Bankası Günlük Doviz Kurlarını Muhasebe Uygulamamıza Entegre Edelim
169 Filemaker Muhasebe Dosyasında İken Döviz Kurlarını Elle Güncelleme
170 Filemaker Portal Satırlarını Parçalayarak Yan Yana Bir Sayfaya Kayıtları Sığdıralım
171 Filemaker Satış İşlemini Portalle Yapmaktan Kurtarayım Sizi Çalışmayan Relationship Çözümleri Satışları Filtreleme
172 Filemaker Yapılan Satış İşlemi Siparişten Satışa Dönüştükten Sonra Ürün Eklemeyi Önleme Ve Satışı Listeleme
173 Filemaker Sipariş Kayıtlarını Nasıl Satışa Dönüştürüz
174 Filemaker Sipariş Durumunda Olan Satış Kaydına Ürün Ekleme Ve İllegal Eylemlerden Alıkoyma Yöntemleri
175 Filemaker Satışları Kasaya Aktarmaya Hazırlık Yapıyoruz
176 Filemaker Kontrol Panelde Kullanıcı Şifresi Değiştirme Yöntemi 
177 Filemaker Kasaya Aktarım İçin Tablo Ve Field Tanımlama
178 Filemaker Kasaya Aktarımdan Önce Satış Ve Doviz Aktarımında Yapılması Gerekli Düzeltmeler
179 Filemaker Satış Ekranında İşlemi Otomatik Olarak Siparişten Satışa Dönüştürme
180 Filemaker Satış Ekranındaki Bir İşlemin Kasaya Aktarımından Önce Siparişten Satışa Dönüştürme
181 Filemaker Satış İçin Ödenen Miktar Ödenmesi Gerekli Miktardan Ne Az Olsun Ne De Çok
182 Filemaker Hadi Bakalım Kasaya Aktarım İşlemi Gerçekleştirelim
183 Filemaker Satıştan Elde Edilen Gelirlerimizi Artık Kasaya Aktarma Vakti Geldi
184 Filemaker Tarihe Göre Kasa Raporu Oluşturma Kasaya Çıkan Masraflar Ekleme
185 Filemaker Kasaya Giren Ve Çıkan Miktarın Tarihe Göre Raporlanması
186 Filemaker Giren Ve Çıkana Göre Ayrı Ayrı Rapor Elde Etme
187 Filemaker Personel Takibini De Yapalım Hadi Ayrıca Elemana Ödediğimiz Masrafları Da Kasadan Çıkalım
188 Filemaker Kasaya Girdi Ve Çıktıyı Aynı Ekrandan Nasıl Ekleriz
189 Filemaker Tüm Ekranları Düzenleme Ve Yeni Menü Set Oluşturma
190 Filemaker Uygulama İçinde Kontrol Panelden Hesap Tanımlama Ve Yetkilendirme
191 Filemaker Uygulama İçinde Kontrol Panelden Hesapları Aktifleştirme Ve Pasifleştirme
192 Filemaker Kontrol Panelde Kullanıcı Şifresi Değiştirme Yöntemi 1
193 Filemaker Kontrol Panelde Kullanıcı Şifresi Değiştirme Yöntemi 2
194 Filemaker Uygulamaya Dosyayı Kapatmadan Farklı Bir Kullanıcı Olarak Girme Ve Calculation Alanların Güncel Kalmasını Sağlama
195 Filemaker Calculation Alanlar İle Nasıl Formüller Oluşturabiliriz.
196 Filemaker Filemakerın Hazır Formülleri Yani İşlevler Count İle Sayma Ve Sum İle Toplama
197 Filemaker Case Ve If İşlevlerini Kullanarak İstediğimiz Koşullu Sonucu Elde Etme Calculation Alanların Güncel Kalmasını Sağlama
198 Filemaker Calculationlar Ve İşlevler Hakkında Kitaplarımızda Yer Alan  Tonlarca Bilgi Ve Örnekler
199 Filemaker Choose İşlevi İle Satışın Hangi Ayda Yapıldığını Tespit Etme [Ocak Şubat Mart]
200 Filemaker Calculationları Scriptler İçinde Kullanma Ve Scriptten Elde Edilen Sonucu Taze Tutma
201 Filemaker Scriptler İçinde İşlevler Kullanarak İşleri Kolaylaştırma
202 Filemaker Calculation İçinde Değişken Değer Kullanarak Hesap Yapma Ve Fielddan Kurtulma
203 Filemaker Pek Çok Yerde Aynı Formülü Kullanacaksam Kendime Ait Özel İşlev Oluştururum
204 Filemaker Calculation Fieldlar Yerine Script Kullanarak Veritabanını Hızlandırmak Mümkün Mü
205 Filemaker Alanlara Otomatik Olarak Calculation Yoluyla Veri Girdirmek Veriyi Sabit Tutma Ve Tazeliğini Koruma
206 Filemaker Alanları Calculation Alanlar Yoluyla Başka Bir Alana Bağlayıp Alanı Kontrol Etme
207 Filemaker Datalarımızın Görsel Analizini Yapma Yani Grafikler Stokta Hangi Üründen Ne Kadar Kalmış
208 Filemaker Stok Analizi Yapma
209 Filemaker Satış Analizi Yapma
210 Filemaker Yıllara Ve Aylara Göre Özel Satış Analizi Yapan Grafikler Oluşturma
211 Filemaker Kayıtları Gruplandırarak karmaşadan kurtulmak mümkün müdür?
212 Filemaker Webviewer İle Filemaker Dışına Çıkmadan Web Sayfalarını Görüntüleme
213 Filemaker Webviewer Kullanarak Adresi Google Mapta Gösterme Ve Nokta Atışı
214 Filemaker Webviewer İle Filemaker İçinde Google Arama Motorunu Kullanma
215 Filemaker Weviewer İle Klasörümüzde Bulunan Resimleri Gösterme
216 Filemaker Webviewer Yolu İle İnternet Ortamındaki Resmi Görüntüleme
217 Filemaker Xml Veriyi Filemaker İçine Aktararark Okunabilir Hale Getirme
     

Yaptığınız uygulamayı ağ ve internet ortamında paylaşıma açmak, filemaker go ile erişim için aşağıdaki dersleri izleyiniz

     
218 Filemaker_Server Filemaker  Server Kurulumu
219 Filemaker_Server Filemaker Servere Dosya Yukleme
220 Filemaker_Server Filemaker Serverda Paylaşıma Açılmış Bir Dosyayı Filemaker İle Nasıl Açarız
221 Filemaker_Server Hangi Uygulamaya Kimler Bağlanmış Nasıl Görebiliriz
222 Filemaker_Server Uygulamaya Bağlı Olan Kullanıcıya Nasıl Mesaj Atarız
223 Filemaker_Server Kullanıcının Uygulamayla Olan Bağını Bir Süreliğine Sonlandırmak
224 Filemaker_Server Uygulama İle İlgili Yapılacak İşlemler Nelerdiraçma Kapama Durdurma Vb
225 Filemaker_Server Uygulamaya Bağlanmış Kullanıcıların Ne Kadar Süreyle Nereden Bağlandıklarını İp Adreslerini Nasıl Kontrol Edebiliriz
226 Filemaker_Server Tüm Uygulamalar İle İlgili Yapılacak İşlemler Nelerdir
227 Filemaker_Server Veritabanlarını Yedekleme Ve Elle Yedekleme İşlemleri_Mac_Pc
228 Filemaker_Server Yedeklenen Dosyalar Hangi Klasörde Yer Alır Yol Adresi Nasıl Değiştirilir_Mac_Pc
229 Filemaker_Server Progressive Backup İle Hızı Artırmak
230 Filemaker_Server Verirabanlarımız Hangi Klasörde Bulunur
231 Filemaker_Server Yedekleme Programı Oluşturma
232 Filemaker_Server Yedekleme Programlarını İndirme Ve Servere Tekrar Yükleme
233 Filemaker_Server Veritabanlarındaki Verileri Boşaltıp Şablonun Yedeğini Aldırmaclone
234 Filemaker_Server Filemaker Database Serveri Kapatıp Açma İşlemleri
235 Filemaker_Server Filemaker Server Adını Nasıl Değiştirebiliriz
236 Filemaker_Server Filemaker Server İle İlgili Başlatma Ayarları Nelerdir
237 Filemaker_Server Uygulamaya Bağlanacak Olan Kullanıcılara Süre Sınırlaması Getirmek Mümkün Müdür
238 Filemaker_Server Filemaker Serverda Paylaşıma Açılan Dosyaların Listesini Kem Gözlerden Nasıl Uzak Tutarız
239 Filemaker_Server İkinci Bir Veritabanı Ve Medya Klasörü Oluşturma
240 Filemaker_Server Filemaker Servere Arka Planda Script Çalıştırarak Otomatik İşlemler Yaptırmak  Boş Kayıtları Sildirmek
241 Filemaker_Server Filemaker Server İle Satışları Kasaya Aktarma
242 Filemaker_Server Filemaker Serverda Neler Olup Bittiğini Bana Maille Göndersin Sistem Diyorsanız
243 Filemaker_Server Filemaker Servere SSL Sertifikası Aktarma
244 Filemaker_Server Filemaker Server Yapılan Tüm İşlemleri Giriş  Çıkışları Takip Edebilir Mi
245 Filemaker_Server Yedeklenen Dosyalar Hangi Klasörde Yer Alır Yol Adresi Nasıl Değiştirilir_Mac_Pc
246 Filemaker_Server Filemaker Serverda Çalışan Veritabanından Diğer Programlara Mesela Excele Veri Nasıl Aktarılır
247 Filemaker_Server Filemaker Data Apı De Nedir Allah Aşına
248 Filemaker_Server Filemaker Server Console Nasıl Açılır Nasıl Kapatılır
249 Filemaker_Server Plugin Özelliği De Nedir
250 Filemaker_Server Webdirect Ayarları Nasıl Yapılır Openjdk Nedir, Nasıl Yüklenir
251 Filemaker_Server Webdirect Ön Hazırlık
252 Filemaker_Server Webdirect Yetkisi  Nasıl Tanımlanır
253 Filemaker_Server Webdirect Ekranında Status Toolbar Nasıl Kullanılır
     

Filemaker 18'de size gerekli olacağını düşündüğüm aşağıdaki videoları izlemeniz, Filemaker sağlığı açısından önemli.

     
254 Yeni_Video_Filemaker Yeni_Kullanıcıdan Aldığımız Değeri Bir Değişkene Aktararak Sorgulama Yapmak
255 Yeni_Video_Filemaker Yeni_Geliştirdiğimiz Uygulamanın Açılması İçin Filemaker'ın En Düşük Sürümünü Belirleme
256 Yeni_Video_Filemaker Yeni_Yaptığınız Uygulamalar İçin Özel Simgeler Belirleme
257 Yeni_Video_Filemaker Yeni_Uygulamalarımızı Emek Hırsızlarından Korumak Amacıyla Lisans Kontrolü için hazırlık yapalım 1
258 Yeni_Video_Filemaker Yeni_Lisans Kontrolü İçin Filemakerın Belirlediğimiz Klasör İçine Tanımladığımız İsimde Dosya Oluşturmasını Sağlayalım 2
259 Yeni_Video_Filemaker Yeni_Lisanslama İçin Müşteriden Değişmeyen Bir Değer Alıp Mail Yoluyla Bize Göndermesini Sağlayalım 3
260 Yeni_Video_Filemaker Yeni_Lisans Kontrolü İçin Değişmez Bir İki Değer Daha Ekleyerek Güvenliği Artıralım 4
261 Yeni_Video_Filemaker Yeni_Lisans Kodunu Müşteriye Nasıl Ulaştırmalıyız 5
262 Yeni_Video_Filemaker Yeni_Müşteri Lisans Kodunu Nasıl Girecek Kodun Boşlukları Nasıl Alınacak 6
263 Yeni_Video_Filemaker Yeni_Lisans Kontrolünü Uygulama İçindeki Değerle Yapmak 7
264 Yeni_Video_Filemaker Yeni_Lisans Kodunu Harici Bir Dosyaya Yazdırarak Kontrolünü Sağlama 8
265 Yeni_Video_Filemaker Yeni_Lisans Kontrolü Son Söz 9
266 Yeni_Video_Filemaker Yeni_İnternet Bağlantısı Olup Olmadığını Kontrol Etme
     

Uygulamanızı PHP tabanlı bir web sitesiyle eş zamanlı yönetmek istiyorsanız aşağıdaki videoları izleyin.

     
267 executeSQL Filemaker Kayıtlarımızı Mysql Veritabanına Script Kullanarak Nasıl Yazdırabiliriz.
268 executeSQL Mysqlfilemaker Bağlantısını Sağlamak İçin Gerekli Olan Odbc Data Sorurce Ve Database Oluşturmak
269 executeSQL Filemaker İçinde Tablo Ve Fieldları Oluşturalım
270 executeSQL Filemaker İçindeki Kaydı Mysql Veritabanına Nasıl Aktarım Yaparız
271 executeSQL Mysql Veritabanında Oluşan Türkçe Karakter Problemi Nasıl Giderilir
272 executeSQL Mysql Veritabanına Kayıt Aktarmadan Önce Yapılması Gereken Kontroller Neledir
273 executeSQL Mysql Veri Tabanındaki Alanları Filemaker Uygulamasındaki Alanlara Pararel Bir Hale Getirme
274 executeSQL Uzak Mysql Veritabanına Filemaker İle Bağlanmak İçin Ne Yapılmalıdır
275 executeSQL Mysql Veritabanına Verileri Aktarırken  Nolu Hatayı Giderme
276 executeSQL Filemakerden Mysql Veritabanına Aktardığımız Kaydı Nasıl Güncelleriz
277 executeSQL Filemaker İçinde Yer Alan Kaydı Sildiğimizde Otomatik Olarak Mysqle Aktarılan Kayıtta Silinsin
     

"Ben Filemaker Server'e kucak dolusu para vermeyim, bunun yerine mySQL veri tabanını kullanayım, uygulamayı Filemaker ile yönetirken PHP ile de insanlar uygulamama erişsin fakat bu arada SQL komutlarını, PHP kodlarını da öğrenmek zorunda kalmayım" diyorsanız aşağıdaki videoları izleyiniz.

     
278 Fm-mySQL Filemaker Verilerini Harici Kaynağa Yazma Bunun İçin Gerekli Araçlar Ve Mysq
279 Fm-mySQL Filemaker İle Odbc Kaynağına Bağlanma Tabloları Tanımlama Ve Verileri Girme
280 Fm-mySQL Filemaker İçinden Mysql Veritabanında Satış İşlemi Yapmak Gerekli İlişkileri
281 Fm-mySQL Odbc Veritabında Yer Alan Fieldlar İçin Filemaker Field Özellikleri Kullanıl
282 Fm-mySQL Phprunner İle Uzaktaki Mysql Veritabanında Tablolar Oluşturarak Uygulamayı D
283 Fm-mySQL Mysql Tablolarını Filemaker İçinde Tanımlama Ve Bağlanma
284 Fm-mySQL Filemaker İçinde Yer Alan Mysql Tablolarını Bağladığımız Ekranlarda Bütonset
285 Fm-mySQL Phprunner İle İlişki Oluşturarak Satış İşlemi Gerçekleştirme
286 Fm-mySQL Cariıd Seçildiğinde Phprunner Web Uygulamamızda İlgili Firmanın Otomatik Ola
287 Fm-mySQL Satış Ve Satışa Ürün Ekleme İşlemlerini Bir Kerede Aynı Ekranda Yapma
288 Fm-mySQL Ürün Seçildiğinde Ürüne Ait Ürün Adı Ve Fiyatının Otomatik Olarak Ekrana Gel
289 Fm-mySQL Satış Yaptığımızda Satılan Ürünler Tablosuna Carinin Diğer Bilgilerini Otoma
290 Fm-mySQL Satış Yaptığımızda Satılan Ürünler Tablosuna Carinin Diğer Bilgilerini Otoma
291 Fm-mySQL Cariye Ait Tüm Faturaları Cari Ekranında Listelemek
292 Fm-mySQL Menüyü Özelleştirme Ve Simgeler Atama
293 Fm-mySQL Sadece Bilgi Almak Ve İşlem Yapmak İçin Kurduğumuz İlişkilerde Gereksiz Deta
294 Fm-mySQL Uygulamamızı Şifre İle Koruma Altıona Almak Ve Yetkililer Tablosu Oluşturmak
295 Fm-mySQL Uygulamamızı Daha Çok Kullanıcı Erişimine Nasıl Açarız
296 Fm-mySQL Dinamik Yetkiler İle Yetkileri Yönetmek Ve Tam Yetkili Kullanıcı Tanımlama
297 Fm-mySQL Yetki Tanımlama Ve Yetkileri Kullanacak Kullanıcılar Tanımlama
298 Fm-mySQL Yeni Kullanıcı Kaydı İle Kullanıcılar Oluşturmak Ve Yetkilendirmek
299 Fm-mySQL Kullanıcılar Users Tablosunda Sadece Kendi Bilgilerini Görsünler Ve İşlem Ya
300 Fm-mySQL Her Kullanıcı Sadece Kendi Satışlarını Görsünler
301 Fm-mySQL Query Designer İle Harikalar Yaratmak İlişki Sonrası Diğer Alanı Master Tabl
302 Fm-mySQL Satışta Satılan Ürünün Fiyat Ve Aded Çarpımını Tutar Alanına Ekleme
303 Fm-mySQL Kullanıcılar Sadece Kendi Sattığı Ürünü Görsünler İstiyoruz Alana Session De
304 Fm-mySQL Seçili Kayıtları Aynı Anda Düzeltmek Mümkün Mü
305 Fm-mySQL Aynı Ekranda Kayıt Ekleme Ve Kayıtları Düzenleyerek Tümünü Birden Kaydetme
306 Fm-mySQL Ürüne Resim Upload Etme
307 Fm-mySQL Sistemin Şablonunu Değiştirme Ve Özelleştirme
308 Fm-mySQL Query Designer İle Satışta Tutarı Elde Etme
309 Fm-mySQL Satılan Ürünlerin Kaç Adet Satıldığını Yani Toplamını Bulma
310 Fm-mySQL Hangi Üründen Ne Kadar Satıldı
311 Fm-mySQL Sisteme Dışarıdan Veri Aktarımı
312 Fm-mySQL Dosyalarımızı İnternete Göndererek Çalımaya Hazır Hale Getirmek
313 Fm-mySQL Ana Sayfayı Özelleştirme