Filemaker Kursu

Türkiye 2003'ten bu yana Filemaker'ı bizden öğreniyor...

Filemaker 16-17 Advanced Görsel Eğitim Ders Listesi

 
No Ders
1 Planlama
2 Çalışacağı Ortamlar
3 Uygulamaya Erişecek Bilgisayar Sayısı
4 Yetki Tanımlama Ve Güvenlik
5 Tabloları Planlama
6 Tabloları Tanımlama
7 Fieldları Planlama
8 Cari Fieldlarını Tanımlama
9 Stok Fieldlarını Tanımlama
10 Satış Tablosuna Ait Fieldları Tanımlama
11 Satışdata Tablosuna Ait Fieldları Tanımlama
12 Ayarlar Tablosuna Ait Fieldları Tanımlama
13 Global Field Kullanımı
14 Dosyaya Dışarıdan Excelden Veri Aktarımı
15 Layoutta Ve Kayıtta Yapılan Değişiklikleri Kaydetme Ve Kaydetmeme
16 Fieldları Koşula Bağlı Olarak Gizleme
17 Uygulamayı Kullanacağımız Ortamlar İçin Layout Klasörü Oluşturma
18 Form Layoutu Hazırlama
19 Şablon Değiştirme
20 Layouttaki Nesnelere Efekt Ekleme
21 Liste Ekranı Oluşturma
22 Filtreleme Bütonu Oluşturma
23 Aranacak Kriterin Boş Geçilmesini Engelleme
24 Script Tetikleme Yöntemi İle Kolay Filtreleme
25 Table Görünümlü Layout Oluşturma
26 Ekranlar Arasında Geçiş İçin Menüler Oluşturma
27 Value List Kullanımı
28 Dynamic Value List İle İle Ait İlçeleri Seçebilmek
29 Auto Complete Özelliği İle Kullanıcının Veri Girişini Kolaylaştırma
30 Tab Kontrol Ya Da Slide Manager İle Dağınık Verileri Gruplandırma
31 Auto Sizing İle Ekrandaki Nesneleri Otomatik Şekillendirme
32 Repeating Field İle Bir Fieldi Birden Çok Kullanmak
33 Repeating Field Kullanım Türleri
34 İşlem Menüleri Oluşturmak
35 Lookup Yöntemi İle Başka Tablodaki Veriyi Bu Tabloya Aktarma
36 Kayıtlarımı Relookup Yöntemi Ve Related Field İle Güncel Tutma
37 Place Holder İle Boş Alana Açıklama Ekleme
38 Ekranlardaki Menüleri Düzenleme Ve İyileştirme
39 Satış Ekranını Düzenleme Ve Toparlama
40 Lookup Yöntemi İle Cari Bilgilerini Satış Ekranına Aktarma
41 Relookup Yöntemi İle Satış Ekranında Cari Bilgilerini Güncelleme
42 Related Field Yöntemi İle Satış Ekranında Cari Bilgisiniz Taze Tutma
43 Lookup Yöntemi İle Aktarılan Verilerin Değişmesini Engelleme Prohibit Modification Of Value
44 Stok Tablosuna Dışarıdan Stok Aktarma
45 Satış Yapabilmek İçin İlk Adım Relationship Oluşturma
46 Relationshipler İçin Açıklama Ekleme Ve Renklendirme
47 Relationshiplere İsim Verme Ve Relationship Grapha Tablo Ekleme
48 Portal Yolu İle Satışdata İlişkisi Kullanımı Ve Nesneleri Şartlı Gizleme
49 Satış İşlemi İçin Stoktan Otomatik Ürün Bilgisi Getirme
50 Ara Toplamı Bulma Sum İşlevi Kullanma
51 Kdv Kdv Tutarı İskonto İskonto Tutarı Genel Toplamı Bulma Calculatıon
52 Siparişler İçin Yazdırma Ekranı Oluşturma Body

53 Sipariş Yazdırma Ekranına Cari Bilgileri Ekleme Header Merge Field
54 Sipariş Yazdırma Ekranına Genel Toplam Ekleme Footer
55 Yazdırma İşlemi Sırasında İstenmeyen Nesneleri Gizleme
56 Go To Related Record İle Ekrandaki Siparişe Odaklanmak
57 Stok Hareketleri
58 Stok Ekranında Ürünü Kimlerin Aldığını Görüntülemek
59 Cariye Ait Satışları Ve Siparişlerigörüntüleme
60 Stokta Kalanı Bulma
61 Satışı İptal Etme Ya Da Silme
62 Satış Listesi Oluşturma
63 Bugünki Satışları Yeşile Boyamak İstedim Şartlı Renklendirme
64 Satış Tablosu Oluşturma
65 Popover Button İle Stok İşlemleri Yapmak
66 Popup Over Büttonu Ve Case İşlevi İle Stokta Azalanları Tespit Etme Ve Bunları Renklendirme
67 Arama Scriptinde Uyarıyı Önleme Ve Yönlendirme
68 Stokta Biten Ürünleri Tespit Etme Perform Fınd Ve Enter Fınd Mode Set Fıeld
69 Dağınık Scriptleri Bir Tek Scriptte Toplamak
70 Satış İşleminde Açılır Pencereden Firma Seçmek
71 Satış Yapılmış Olan Cariye Yeni Cari Atamayı Engelleme Ve Yeni Pencere Kullanımı
72 Satış İşleminde Satış Yapılmış Olan Cariye Ait Cari Seçme Bütonunu Gizleme
73 Cariyi Seçtikten Sonra Otomatik Pencereyei Kapatarak Muhtemel Hataları Engelleme
74 Cari Seçeceğimiz Pencereye Arama Motoru Ekleyerek Kolaylıkla Firma Seçme
75 Cari Kayıtlarını Yazdırma Excele Aktarma Pdf Olarak Kaydetme
76 Yazdırma Bütonuna Yazdırma İşlevi Ekleme
77 Hata Kodlarını Kullanarak İşlemden Vazgeçme
78 Filemaker Dosyalarının Güvenliğiaccountlar Ve Yetkiler
79 Accountları Aktif Ve Pasifleştirme
80 Account Ekleme Degistirme Yetkisini Degistirme Sisteme Dosyayı Kapatmadan Giriş Yapma
81 Security Bölümünden Account Şifresi Değiştirme
82 Dosyam Açılırken Bana Şifre Sormasın Yo Yo Sorsun
83 Account Denetimini Sağlama Yolları Ve Account Düzenleme
84 Yeni Yetki Tanımlama Yetkileri Kısıtlama Ve Yetkilendirme
85 Kullanıcılar Sadece Kendi Kayıtları Üzerinde İşlem Yapsalar İyi Olurdu
86 Başkalarının Kayıtları İle Beni Muhatap Etme Nolursun
87 Özel Tanımlı Yetki Grubuna Tanınan Diğer Yetkiler
88 Extended Privileges Yoluyla Paylaşıma Açılmış Dosyayı Filemaker Ve Browser İle Açma
89 Veri Girilmesi Gereken Alanların Boş Bırakılmasını Engellemek
90 Auto Enter Özelliğini Kullanarak Kayıt Açma Ve Değiştirme Tarihikaydı Açan Ve Değiştiren Bilgilerini Alma
91 Fieldlara Ait Tüm Auto Enter Özellikleri Bu Derste
92 Fieldları Validation Özelliği İle Kontrol Etme Yanlış Veri Girişini Engelleme
93 Fieldların Storage Özelliğini Kullanarak Global Ve Repeating Alan Oluşturma Alanları Hızlansın Diye İndexleme
94 Dosyalarımıza Dev Boyutlu Resim Video Ses Pdf Vb Media Dosyalarını Güvenle Eklesek Olur Mu
95 Container Alana Nasıl Video Ses Dosyası Eklenir Ve Dosya Boyutu Nasıl İnce Kalır
96 Container Alandaki Bir Medyayı Otomatik Olarak Çalıştırmak Mümkün Mü
97 Control Style İle Fieldları Şekillendirme Takvimden Tarih Seçme Veriyi Şifreleme
98 Fielde Girilen Bilgiyi Şifreleme İstendiğinde Şartlı Şekilde Okuma
99 Satış İşlemi Yapıldıktan Sonra Cari No Alanına Müdaheleyi Engelleme
100 Fieldin İçeriğini Bir Tıkla Seçmek Mümkün Müdür
101 Tab Tuşunu Kontrol Ederek Field Sırası Belirleme
102 Fieldlar Arasında Enter Tuşuna Basarak İlerleme Klasik Yöntem
103 Fieldlardaki Verileri Şekillendirme Saat Rakam Tarih Ve Resim
104 Layottaki Nesnelerin Görünümlerini Özelleştirme
105 Layouttaki Nesnelere İsim Vererek Go To Object Script Adımı Yolu İle Resim Ekleme
106 Tooltip Yardımı İle Layottaki Nesnelere Açıklama Ekleme
107 Layouttaki Nesneleri Hizaya Sokma Ve Kilitleme
108 Yazdırma Sayfasında Yazdırılmayacak Nesneleri Gizleme

109 Layoutları Yönetme Ve Layoutlar İle İlgi Her Şey
110 Script Çalışma Alanı
111 Örnek Bir Açılış Scripti İle Pek Çok Şeyi Kontrol Altına Almak
112 .Script Adımlarının Kullanımı Set Error Capture Perform Find Set Field Enter Find Mode
113 .Diyalog Kutusu İle Arama Kriterini Kullanıcıdan Alarak Arama Yapma
114 Tamam Ya Da Vazgeç Bütonu Seçildiğinde Scripti Buna Göre Yönlendirme Getlastmessagechoise İf Else
115 Set Variable Kullanarak Geldiğimiz Ekrana Tekrar Dönme Go To Layout By Name
116 Set Varibale Kullanarak Pdf Excel Vb Dosyalarımızın Yolunu Ve Adını Belirleme
117 Loop Yöntemi İle Tüm Kayıtlarda Adres Sonundaki İl Verisini İl Adındaki Fielda Aktarma
118 Scriptlerdeki Hatayı Bulma Ve Ayıklama Aracı Script Debugger
119 Dosyanın Script Tetikleme Olaylarını Örneklerle Öğrenelim
120 Layout Onrecordload İle Kayıt Açma Silme Arama Ekrana Geçme Yeni Pencere Açma İşleminden Sonra Script Tetikleme.
121 Layout Onrecordcommit Eventi İle Boş Bırakılan Alanlar Konusunda Kullanıcıyı Uyarma
122 Layout Onrecordrevert Eventi İle Arka Planda Script Çalıştırma
123 Layout Onlayoutkeystroke Eventi İle Hangi Alanda Olduğumuz Bilgisini Alma
124 Layout Onlayoutenter Eventi İle Stokta Azalan Ürünleri Otomatik Takip Etmek
125 Layout Onlayoutexit Eventi İle Boş Geçilmiş Alanlar Konusunda Kullanıcıyı Uyarma
126 Layout Onlayoutchangesize Eventi İle Pencerenin Durum Bilgisini Alma
127 Layout Onmodeenter Eventi İle Hangi Modda Olduğumuz Bilgisini Alma
128 Layout Onmodeexit Eventi İle Browse Modunda Tüm Kayıtları Listelemek
129 Layout Onviewchange Eventi İle Hangi Görünümde Olduğumuz Bilgisini Alma
130 Object Onobjectmodify Eventi İle Seçtiğimiz Tarihe Ait Satışların Listesini Alma
131 Object Script Tetikleme Kullanarak Kayıtta Yapılan Değişiklikleri Takip Etme
132 Object Script Tetikleme Kullanarak Fieldin Boş Geçilmesini Engelleme
133 Object Onobjectsave Eventi İle Fielde Veri Girme Ya Da Silme Sonucunda Bir Script Çalıştırma
134 Object Onobjectexit Event İle Alanın Boş Olup Olmadığını Kontrol Etme.
135 Script Trigger Hakkında Son Söz
136 Eski Filemaker Dosyasını Yenisine Dönüştürme Convert
137 Yedekleme Teknikleri
138 Dosyamızda Ya Da Kayıtta Yapılan Değişiklikler Nasıl Kayıt Altına Alınır
139 .Kayıtlarımızı Sıraya Koyma Teknikleri
140 Kayıtların Tümünü Listeleme Ve İstediğimiz Kayıt Ya Da Kayıtları Saklama Öne Çıkarma
141 Ekranda Yazdırmak İstediğimiz Kayda Odaklanarak Sadece O Kaydı Yazdırma
142 Aynı Alana Bir Tıkla Aynı Verileri Girme Kolaylığı
143 Kayıtta Yapılan Değişiklikleri Geri Alma Yöntemleri
144 Layouta Eklenecek Nesneler Ve Kullanım Alanları
145 Merge Field İle Fieldlardan İstediğimizi Ya Da İstediklerimizi İstediğimiz Yerde Text Formatında Gösterme
146 Status Toolbarı Özelleştirme Büton Ekleme Ve Çıkarma
147 Layoutta Nesneleri Gösterme Gizleme
148 Scriptlerde Olası Hataları Ayıklama Teknikleri
149 Data Viewer İle Scriptler İçinde Değişkenlerin Ve Alanların Değerlerini Formüllerin Sonuçlarını Takip Etme
150 Filemaker Uygulamalarımızda Özel Türkçe Menüler Oluşturma Ve Kullanma
151 Filemaker Kurulu Olmayan Bilgisayarlarda Uygulamalarımızı Çalıştırma Yöntemleri
152 Body Part Nedir Ne İşe Yarar
153 Title Header Top Navigation Ve Header Partları Nedir Ne İşe Yararlar.
154 Leading Grand Summary Ve Trailing Grand Summary Partları Nedir Ne İşe Yarar
155 Stok Satış Raporu Elde Etme Ve Genel Toplamları Gösterme
156 Kategorik Rapor Nasıl Yapılır
157 Footer Title Footer Bottom Navigation Nedir Nasıl Kullanılır
158 Rapor Sihirbazı İle Perfect Rapor Oluşturma Ve Layout Türlerine Kuş Bakışı
159 Uygulamayı Filemaker Servere Gönderme Güvenlik Duvarını Ayarlama Ve İphone İle Bağlanma
160 İphone İçin Form Ekranı Tasarlama Ve İphoneda Test Etme
161 İphone İçin Liste Ekranı Oluşturma Diğerlerini Size Bıraktım
162 Etiket Yöntemini Kullanarak Ürün Kataloğu Oluşturma
163 Stoktan Ürün Kataloğuna Link Verme
164 Zarf Hazırlama Ve Yazdırma

165 Windows Server Iıs Kurulumu
166 Webdirect Yöntemi İle Filemaker Uygulamamızı Chrome İle Açma Ve Çalıştırma
167 Relationshipler Operatörler Ve Kullanımları Ön Bilgi
168 Relationship Türleri Onetoone Onetomany Manytomany
169 Relationshipin Kullanım Alanları
170 Manytomany Relationshipe Bir Örnek
171 Merkez Bankası Günlük Doviz Kurlarını Muhasebe Uygulamamıza Entegre Edelim
172 Muhasebe Dosyasında İken Döviz Kurlarını Elle Güncelleme
173 Portal Satırlarını Parçalayarak Yan Yana Bir Sayfaya Kayıtları Sığdıralım
174 Satış İşlemini Portalle Yapmaktan Kurtarayım Sizi Çalışmayan Relationship Çözümleri Satışları Filtreleme
175 Yapılan Satış İşlemi Siparişten Satışa Dönüştükten Sonra Ürün Eklemeyi Önleme Ve Satışı Listeleme
176 Sipariş Kayıtlarını Nasıl Satışa Dönüştürüz
177 Sipariş Durumunda Olan Satış Kaydına Ürün Ekleme Ve İllegal Eylemlerden Alıkoyma Yöntemleri
178 Satışları Kasaya Aktarmaya Hazırlık Yapıyoruz
179 Tarihe Göre Kasa Raporu Oluşturma Kasaya Çıkan Masraflar Ekleme
180 Kasaya Giren Ve Çıkan Miktarın Tarihe Göre Raporlanması
181 Giren Ve Çıkana Göre Ayrı Ayrı Rapor Elde Etme
182 Personel Takibini De Yapalım Hadi Ayrıca Elemana Ödediğimiz Masrafları Da Kasadan Çıkalım
183 Kasaya Girdi Ve Çıktıyı Aynı Ekrandan Nasıl Ekleriz
184 Tüm Ekranları Düzenleme Ve Yeni Menü Set Oluşturma
185 Uygulama İçinde Kontrol Panelden Hesap Tanımlama Ve Yetkilendirme
186 Uygulama İçinde Kontrol Panelden Hesapları Aktifleştirme Ve Pasifleştirme
187 Kontrol Panelde Kullanıcı Şifresi Değiştirme Yöntemi
188 Kontrol Panelde Kullanıcı Şifresi Değiştirme Yöntemi
189 Uygulamaya Dosyayı Kapatmadan Farklı Bir Kullanıcı Olarak Girme Ve Calculation Alanların Güncel Kalmasını Sağlama
190 Calculation Alanlar İle Nasıl Formüller Oluşturabiliriz.
191 Filemakerın Hazır Formülleri Yani İşlevler Count İle Sayma Ve Sum İle Toplama
192 Case Ve If İşlevlerini Kullanarak İstediğimiz Koşullu Sonucu Elde Etme Calculation Alanların Güncel Kalmasını Sağlama
193 Calculationlar Ve İşlevler Hakkında Kitaplarımızda Yer Alan Tonlarca Bilgi Ve Örnekler
194 Choose İşlevi İle Satışın Yhangi Ayda Yapıldığını Tespit Etme Ocak Şubat Mart
195 Calculationları Scriptler İçinde Kullanma Ve Scriptten Elde Edilen Sonucu Taze Tutma
196 Scriptler İçinde İşlevler Kullanarak İşleri Kolaylaştırma
197 Calculation İçinde Değişken Değer Kullanarak Hesap Yapma Ve Fielddan Kurtulma
198 Pek Çok Yerde Aynı Formülü Kullanacaksam Kendime Ait Özel İşlev Oluştururum
199 Başlıkları Alanda Yer Alan Metni Renklendirme Kalınlkaştırma Fontunu Değiştirme
200 Alanlara Otomatik Olarak Calculation Yoluyla Veri Girdirmek Veriyi Sabit Tutma Ve Tazeliğini Koruma
201 Alanları Calculation Alanlar Yoluyla Başka Bir Alana Bağlayıp Alanı Kontrol Etme
202 Datalarımızın Görsel Analizini Yapma Yani Grafikler Stokta Hangi Üründen Ne Kadar Kalmış
203 Stok Satış Analizi Yapma
204 Yıllara Ve Aylara Göre Özel Satış Analizi Yapan Grafikler Oluşturma
205 Karmakarışık Kayıtlardan Oluşan Liste Ekranını Gruplandırarak Derin Bir Nefes Almaya Ne Dersiniz
206 Webviewer İle Filemaker Dışına Çıkmadan Web Sayfalarını Görüntüleme
207 Webviewer Kullanarak Adresi Google Mapta Gösterme Ve Nokta Atışı
208 Webviewer İle Filemaker İçinde Google Arama Motorunu Kullanma
209 Weviewer İle Klasörümüzde Bulunan Resimleri Gösterme
210 Webviewer Yolu İle İnternet Ortamındaki Resmi Görüntüleme
211 Xml Veriyi Filemaker İçine Aktararark Okunabilir Hale Getirme